Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta Włocławek
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.11.2015
  • Data wejścia w życie 30.11.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIII/103/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 35a ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełenosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i poz. 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz.1457, poz. 1873, z 2015 r. poz. 493, poz. 1240 oraz art. 12 pkt. 11 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian