Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o gruntach” oraz „deklaracja na podatek rolny”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 22.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 08.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2015.4223
  • Pozycja w dzienniku urzędowym poz. 4223
  • Nr aktu prawnego XIII/107/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o gruntach” oraz „deklaracja na podatek rolny”.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1515) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015r. poz. 1045)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian