Wniosek (79/wnio/2019)

  • Nr karty/rok 79/wnio/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (79/wnio/2019)
  • Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, wód,
  • Nazwa dokumentu Wniosek (79/wnio/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych, na terenie działki nr 1/37 obręb Włocławek KM 100 przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo: Kujawsko – Pomorskie, Miasto na prawach powiatu: Włocławek
  • Znak sprawy UA.AB.6740.235.2019
  • Dokument wytworzył D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.
  • Data dokumentu 12.04.2019
  • Dokument zatwierdził nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek Wydział Urbanistyki i Architektury Zielony Rynek 11/13 we Włocławku
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.04.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian