Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.354.2018

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek,Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania : Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: akielbasa[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414-41-08

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian