Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro euro na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach inwestycji TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATY NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWEK, z podziałem na dwa zadania. I.RNI.7011.16.2019

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 , REGON: 910866910

Nazwa zadania: Opracowanie dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych.W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATY NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWEK Zamawiający zleci opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch placówek::

1.1. Przedszkola Publicznego nr 13, ul. Brdowska,

1.2. Przedszkola Publicznego nr 26, ul. Radosna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail:  dolejnik[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414 41 29

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian