Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (32/zglo/2019)

  • Nr karty/rok 32/zglo/2019
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenia (32/zglo/2019)
  • Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
  • Nazwa dokumentu Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (32/zglo/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 42601 WŁOCŁAWEK DZIEWINY 2 ul. Kaliska 89, 87-800 Włocławek , w zakresie wielkości i rodzaju emisji.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6222.37.2019
  • Dokument wytworzył Z upoważnienia Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Jarosław Łaskiewicz
  • Data dokumentu 06.08.2019
  • Dokument zatwierdził Z upoważnienia Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Jarosław Łaskiewicz
  • Data zatwierdzenia dokumentu 06.08.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3-go Maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-13-07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.08.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian