Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.12.2016 Zarządzenie nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Informacja ze stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 7 grudnia Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta wyznaczył termin posiedzenia Komisji na dzień 07 grudnia br. na godzinę 13:00. Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 budynek „B”. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (583/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (582/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Obwieszczenie o planowanej zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2 – 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/129 KM 32. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/119, 3/222 KM 32. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zarządzenie nr 349/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2017, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zarządzenie nr 348/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek w roku 2017 z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 30.000 euro. Nazwa zadania: „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2”. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego o taras wraz z przebudową (powiększenie otworu okiennego) przy ulicy Weselnej 10b we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zarządzenie nr 347/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie ustanowienia zasad zwrotu za zakup biletów komunikacji miejskiej z ulgą 40 % Szczegóły
« 1 2 3 201 202 »