Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2017 Zarządzenie nr 64/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2017 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w 2017 roku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (50/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (49/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (46/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Zarządzenie nr 63/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr. 9/2 KM 68 o pow. 78,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Zarządzenie nr 62/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Płockiej 63, działka nr 42 KM 90 o pow. 809,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Zarządzenie nr 61/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Moniuszki 4 – 18, stanowiącej część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 78,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Zarządzenie nr 60/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Dziewińskiej 23, stanowiącej część działki nr 123/2 KM 77 o pow. 80,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2017 Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (4/post/2017) Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach, z mocą obowiązywania od dnia 26 marca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.03.2017 Zarządzenie nr 58/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działek ewidencyjnych o numerach: 121/4, 121/7 i 140/1 o łącznej powierzchni 0,0254 ha w obrębie Włocławek KM 42, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Chłodnej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.03.2017 Przebudowa obiektu Przedszkola Publicznego nr 36 przy ul. Wyspiańskiego 3 we Włocławku w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Zarządzenie nr 57/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (48/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Zarządzenie nr 56/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położnej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 24/22 o pow. 0,1464 ha w obrębie Włocławek KM 73, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/000185723/4, w której dziale II jako użytkownik wieczysty wpisana jest Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 239 240 »