Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.10.2017 Justyna Góra – Urząd Miasta Włocławek – p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Miejskiej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (219/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Odwołanie II przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych przy ulicach: 3 Maja 9, Cyganka 13, Królewieckiej 17 Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 4 dz. nr 19/5 KM 111/2 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (218/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (203/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (15/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Decyzja – zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (202/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Zarządzenie nr 273/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 189/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wsparcia projektów lokalnych realizowanych na obszarze rewitalizacji w Mieście Włocławek zmienione Zarządzeniem nr 231/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (217/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji (216/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 18.10.2017 Zarządzenie nr 272/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2017 r. w sprawie dodatkowego otwartego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (215/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (214/wnio/2017) Szczegóły
« 1 2 3 317 318 »