Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.01.2017 Nabór wniosków o udzielenie dotacji podmiotom na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Włocławek w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Zarządzenie nr 10/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew (10/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (13/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (9/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie nr 9/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2017 Decyzja na usunięcie drzew (8/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (12/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Honorata Baranowska – Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Aneta Matusiak – Urząd Miasta Włocławek – Referat Podatków i Opłat Lokalnych – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Bartosz Radziejowski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów – Podinspektor Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1/post/2017) Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 W dniu 20 stycznia 2017r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpoczną się uroczystości związane z rocznicą Wyzwolenia Włocławka. Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek ze środków budżetu miasta w 2017r Szczegóły
« 1 2 3 217 218 »