Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2017 Magdalena Makowiecka – Urząd Miasta Włocławek – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Komunalnym Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.05.2017 Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.05.2017 Decyzja (75/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Informacja Prezydent Miasta Włocławek o rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę NOVOL Spółka z o. o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.05.2017 r. Nr 32/2017 na rozbudowę budynku przemysłowego nr 18 (rozbudowa instalacji szkoleniowo – laboratoryjnej) na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.05.2017 Budowa, rozbudowa i adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-stki) – z podziałem na dwa zadania Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Bukowej 24 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste n/w nieruchomości gruntowej, na okres 99 lat, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : CIASNEJ 36, działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha. Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 24 maja 2017 roku Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Dnia 24 maja br. o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Prawnego i Publicznego w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20. Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 23 maja 2017 roku Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Dnia 23 maja br. o godz.12:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku w sali nr 20. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (74/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Zarządzenie nr 112/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (73/dec/2017) Szczegóły
« 1 2 3 259 260 »