Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.11.2017 Zarządzenie nr 295/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 20 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 20 listopada 2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20. Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 20 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 20 listopada 2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20. Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Zarządzenie nr 294/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Projekty Uchwał pod obrady XXXVI sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Porządek obrad komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbywającego się 20 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta odbędzie swoje kolejne obrady w dniu 20 listopada br. o godzinie 12.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13. Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Przewodniczący Rady Miasta zwołał obrady XXXVI sesji Rady Miasta. Obrady odbędą się w dniu 27 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13. Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Porządek obrad komisji Edukacji odbywającego się 20 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Komisja Edukacji Rady Miasta będzie obradować w dniu 20 listopada br. o godzinie 13.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13. Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 97/97A Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 23 listopada 2017 roku Szczegóły
« 1 2 3 331 332 »