Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2018 Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (37/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew (37/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (40/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Zarządzenie nr 46/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania osób do składu wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego, na kadencję w latach 2018 – 2021. Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Zarządzenie nr 45/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Raport końcowy z procesu partycypacyjnego planowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji Włocławka Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Chłodnej 33 / Pustej 40 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.02.2018 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” na działce o nr 4/40 obręb Kawka. (2/post/2018) Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie nr 44/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zarządzenie nr 43/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ZAPRASZA na konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Stodólnej , Polnej , Żytniej , pomiędzy ulicami : Okrężną , Łęgską ,Składową , Celulozową , Zagajewskiego , ponownie Celulozową , Barską i Wojskową. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (36/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (39/wnio/2018) Szczegóły
« 1 2 3 369 370 »