Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 18.06.2018 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie usługi polegającej na funkcji Inspektora Nadzoru branży zieleni. Nazwa zadania inwestycyjnego: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego w branży zieleni –architekt krajobrazu z uprawnieniami konserwatorskimi- pielęgnacja terenów zieleni oraz pielęgnacja i ochrony drzew i krzewów nad zadaniem „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 156/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 155/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek w Gminie Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 154/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (106/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Ochotniczy Hufiec Pracy prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (105/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (110/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (104/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 153/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 czerwca 2018 r. zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych.” Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 152/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki nr 5/57 KM 43 o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (109/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (108/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (107/wnio/2018) Szczegóły
« 1 2 3 416 417 »