Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (16/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (15/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Decyzja (80/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Zarządzenie nr 118/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagród opiniującej wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.04.2018 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (79/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (79/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Zarządzenie nr 117/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/34/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian do Statutu Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/33/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/32/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szkoły Podstawowej Specjalnej i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/31/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/30/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/29/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/28/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018 Szczegóły
« 1 2 3 395 396 »