Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2019 Kandydaci do Młodzieżowej Rady Miasta – wykaz ze szkołami Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta IX kadencji, zarządzonych na dzień 30 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 „Świat bajek Janusza Korczaka” oferta złożona przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Zarządzenie nr 391/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kujawskiej 16, działka nr 70 KM 53 o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Zarządzenie nr 390/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Szpitalnej 1b, działka nr 15/12 KM 35 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Zarządzenie nr 389/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Zduńskiej 7, stanowiącej część dz. nr 20 KM 50 o pow. 21,80 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Zarządzenie nr 388/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Informacja o zmianie nr Sali podczas losowania składów do Obwodowych Komisji Wyborczych Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ulicy Okrzei 77 we Włocławku Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.09.2019 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 – III postępowanie Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 102, oznaczonej jako działka nr 23/13 KM 73 o pow. 12,00 m2 Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Lista projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie – Włocławski Budżet Obywatelski na rok 2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (163/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (162/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II o losowaniu do składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Szczegóły
« 1 2 3 580 581 »