Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.03.2018 Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 27 marca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Dnia 27 marca br. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20. Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Zarządzenie nr 74/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.” w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (62/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zarządzenie nr 73/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1 o powierzchni 0,3246 ha w obrębie Włocławek KM 112/2 położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 73, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zarządzenie nr 72/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1/151 o powierzchni 0,0219 ha w obrębie Michelin KM 14 i nr 1/166 o powierzchni 0,0106 ha w obrębie Michelin KM 14, położonej we Włocławku przy ul. Bartnickiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Skorowidz Zarządzeń Prezydenta Miasta Włocławek – 2017 rok Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 12. Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 53A,53B,53C – dz. nr 18/17 obręb Włocławek KM 34 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (61/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Uchwała nr IV/24/2018 Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie organizacji dnia sportu wraz z innymi podmiotami Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Uchwała nr IV/23/2018 Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie organizacji dnia dziecka wraz z innymi podmiotami Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Uchwała nr IV/22/2018 Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie organizacji spotkania z osobą związaną ze środowiskiem kultury i sztuki Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Uchwała nr IV/21/2018 Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie organizacji spotkania z osobą związaną ze środowiskami kombatanckimi Szczegóły
« 1 2 3 382 383 »