Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (141/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie nr 189/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wsparcia projektów lokalnych realizowanych na obszarze rewitalizacji w Mieście Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (149/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Wniosek o ujednolicenie tekstu pozwolenia zintegrowanego (148/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grodzkiej od km 2+140 do 3+250 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie dz. nr 14 obręb Włocławek KM 2, dz. nr 9/3, 10/5, 11/15*, 12 obręb Włocławek KM 3, dz. nr 1/20, 2/15*, 3/2, 4/6, 23 obręb Włocławek KM 4 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Informacja o zagrożeniu ASF : W nawiązaniu do pisma Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. zaistniałej sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie kraju oraz działań podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (140/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (139/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (138/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (137/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (147/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (146/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (145/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie nr 188/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, przy ul. Fredry, oznaczonej jako działka: nr 2/18 KM 74/2 o pow. 0.0205 ha oraz nr 3/9 KM 74/2 o pow. 0.0257 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2017 Decyzja (136/dec/2017) Szczegóły
« 1 2 3 286 287 »