Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2019 Mateusz Lankiewicz – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Justyna Adamczewska – Wydział Komunikacji – Inspektor Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie nr 281/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie nr 280/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2019 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (109/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o terminie sesji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2019 Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (18/zglo/2019) Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad powiatowych izby rolniczej, przypadającymi na dzień 28 lipca 2019 r. zostanie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w tych wyborach w terminie od dnia 17 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie nr 279/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 16 we Włocławku ul. Budowlanych 6a. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie nr 278/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek informuje, że powzięty został zamiar użycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Grondy 20 Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, usytuowana przy ul. Chmielnej. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zarządzenie nr 277/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zarządzenie nr 276/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Zarządzenie nr 275/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego zbycie części udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 551 552 »